فارسی                    English
 
 
Show/Hide Toggle

اخبار

اخبار مرکز و جهانی شدن

درباره مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

وجود منابع نظري بسيار غني و جامع در مكتب حيات بخش اسلام براي آينده بشريت و ترسيم دورنمايي روشن از يك سو و فقدان نگاه جامع و منبعث از اندیشه های فراگیر و سازمانگرا در شرايـط نابسامـان سياسي، امنيتي جوامع مختلف و ملت‌هاي به بن بست رسيده جهان از سوي ديگر، ضرورت نظریه پردازی و پياده سازي مفاهيم اسلامی را دو چندان نموده و لزوم ترسيم چشم انداز، اهداف، راهبردها و برنامه‌هاي كلان در برخورد با پديدة جهاني شدن را به منظور بستر سازي و ايجاد ادبيات مشترك و برقراري گفتمان جديد با مؤسسات بين‌المللي، مجامع و مراكز اثرگذار جهاني در كشورهاي اسلامي، دوست و ساير ممالك در حال توسعه، مضاعف نموده است.

بديهي است در اين گفتمان با تبيين دغدغه‌هاي مشترك ناشي از چالش‌هاي جهاني در عرصه‌هاي مختلف، فرهنگ مديريت مشترك جهاني ترويج و براي اجرايي كردن آن ساز و كارهاي جديد مبتني بر مقتضيات و ضرورت‌هاي فعلي و آتي جهان پيشنهاد خواهد شد.

در راستاي  هماهنگ سازي و تمركز تلاش‌ها براي نيل به اهداف و مفروضات مورد نظر در برخورد با پديدة فوق، مركز ملي مطالعات جهاني شدن وابسته به نهاد رياست جمهوري در چارچوب اساسنامه و تشكيلات مربوطه، ضوابط و مقـررات جاري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور اداره مي‌شود.

 

همایش و کنفرانس

كنفرانس بين المللي

"مسئولیت اجتماعی مشارکت و توسعه پایدار"

5-2 ژوئن2014 برابربا 12-15خرداد ماه1393

در شهر جاكارتا در كشور اندونزي

" جامعه آموزش و توسعه پژوهش"

دريافت چكيده مقالات15نوامبر, 24 آبان

(دریافت اطلاعات بیشتر)

-------------------------------------------

 

كنفرانس بين المللي

"مهاجرت در دنياي جهاني شده"

(دریافت اطلاعات بیشتر)

 

 

لینکهای مرتبط

تبليغات
تبليغات
تبليغات
تبليغات
تبليغات